По данни на Националният осигурителен институт средният осигурителен доход за страната за ноември 2018 г. е 917,00 лева .

За периода от 1 декември 2017 г. до 30 ноември 2018 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 884,37 лева. Именно той служи при изчисляването на размера на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2018 г.