Средният осигурителен доход за страната за март 2019 г. е 976,24 лв., съобщават от Националния осигурителен институт.

За периода от 1 април 2018 г. до 31 март тази година средномесечният осигурителен доход възлиза на 912,69 лв. Именно той служи при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии през април.

953 лв. среден осигурителен доход за февруари 2019 г.

953 лв. среден осигурителен доход за февруари 2019 г.

Средномесечният осигурителен доход към края на февруари е 904 лв.