Акциите на компания за технологии и иновации "Съединение" поскъпнаха до 1.10 лв. на Българската фондова борса. Така компанията повиши пазарната си капитализация с 12.25%, поясниха от борсата. За първи път нейните ценни книжа се търгуват на стойност по-висока от номинала, който е 1 лев.

"Нашата компания е един от малкото приватизационни фондове, които опазиха имуществото си и всяка година раздават дивиденти на акционерите си, за разлика от останалите, които смениха имената си и спряха да носят печалба за инвестиралите в тях", обясни Стефан Гълъбов от КТИ "Съединение".

Публичното дружество задели за 2005 г. дивидент в размер на 0.0048 лв. на акция, а над 60% от печалбата бяха заделени за реинвестиране, за да се повиши цената на акциите.

Компанията  отчете нетна консолидирана печалба от 98 000 лв. за първото тримесечие на 2006 г. спрямо 19 000 лв. за същия период на 2005 година. Петкратният ръст на печалбата дойде от увеличените приходите от продажби и намалените производствените разходи, тъй като подразделенията на компанията въвеждат високи технологии и иновационни подходи в производството на своите продукти.