ЗАД „Армеец“ запазва лидерска позиция на общозастрахователния пазар с дял 13,2%, премиен приход от над 207 млн. лв. и близо 6% ръст спрямо същия период на миналата година. Това съобщават от дружеството, позовавайки се на предварителните данни от Комисията за финансов надзор (КФН) към края на декември 2015 година.

Автомобилното застраховане е с най-голям дял в портфейла на компанията.

От дружеството посочват, че са на първо място по застраховка „Каско на МПС”. Приходите от този тип застраховки са над 113 млн. лева. Пазарният дял е от над 23 %.

Повече от четири години дружеството е лидер при доброволната автомобилна полица.

Премиен приход от близо 59 млн. лева генерира компанията при задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Пазарният дял е от 10 %.

При застраховка „Помощ при пътуване” ЗАД „Армеец” се нарежда на първо място. Регистрира премиен приход е близо 4 млн. лв., пазарен дял от 23% и ръст 4,5% към същия период на 2014 година.

С близо 10 % е увеличението на премийния приход по застраховка „Имущество”.

Спрямо същия период на 2014 г. също се наблюдава ръст в приходите при застраховането на кредити, злополуки и карго.