България пое нов дълг от 300 милиона лева след днешния аукцион на Държавни ценни книжа, съобщиха от БНБ. Постигната доходност е отрицателна - минус 0,10 %.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 458 500 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 30 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.53. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.28 лв. на 100 лв. номинал.

Колко ще ни струват заемите от Европейската комисия?

Колко ще ни струват заемите от Европейската комисия?

511 000 000 евро е общия размер на парите

С този дълг от 300 милиона лева общо от началото на годината държавата е поела 800 милиона лева от вътрешния пазар под формата на държавни ценни книжа.

При предишното отваряне на емисията от 5-годишни облигации, бе постигната доходност от минус 0,17 на сто, докато днес резултатът е минус 0,10 на сто.

Кабинетът "Борисов-3" започва да тегли нов дълг на 15 февруари

Кабинетът "Борисов-3" започва да тегли нов дълг на 15 февруари

Първата емисия се смята за тест за пазара

При предишния аукцион, който бе за облигации със срочност 10 години и половина, финансовото министерство отхвърли направените поръчки заради неизгодна доходност.

През 2021 година България може да поеме нов дълг до 4,5 милиарда лева.