Кабинетът "Борисов-3" започва да тегли нов дълг през тази година, съобщи БНР, позовавайки се на БНБ. В понеделник, 15 февруари, на аукцион ще бъдат предложени държавни ценни книжа за 300 милиона лева.

Това е първият за годината аукцион. Той ще бъде проведен на 15 февруари. На него ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации със срочност 10 години и 6 месеца.

Външният дълг на България нарасна до €37.9 млрд., а държавният - до €14.91 млрд.

Външният дълг на България нарасна до €37.9 млрд., а държавният - до €14.91 млрд.

Отчетеното увеличение е резултат от нарастването на брутните външни задължения

Годишният лихвен процент е 0,1 на сто. Това е първата емисия държавни ценни книжа на вътрешния пазар, след като страната ни стана член на механизма на валутните курсове ERM II и на банковия съюз.

През септември 2020 България излезе на външните пазари и постигна много добра доходност. В началото на миналата година, още преди кризата с Covid-19 финансовото министерство набираше поетапно дългов ресурс от вътрешния пазар, но отказа поръчките от последната предложена емисия заради сериозното нарастване на доходността. Тази емисия вече бе в разгара на пандемията.

4,5 млрд. лева е максималният държавен дълг за 2021 г.

4,5 млрд. лева е максималният държавен дълг за 2021 г.

Това решиха депутатите при разглеждането на Закона за държавния бюджет за догодина

Първата за годината емисия, каквато се планира за 300 милиона лева идния понеделник, се счита и за тест на пазара.

Според бюджета за тази година правителството има право да тегли максимум 4 милиарда и 500 милиона лева нов дълг, като в края на годината нивото на държавния дълг не може да надвишава 31 милиарда и 900 милиона лева.

Държавата взе 2.5 млрд. евро дълг на международните пазари при рекордно ниски лихви

Държавата взе 2.5 млрд. евро дълг на международните пазари при рекордно ниски лихви

България за пръв път емитира 30-годишни облигации

С финансовата рамка за тази година правителството на Борисов си остави възможността да тегли дълг от външните пазари, както и да сключва валутни и лихвени суапови сделки (бъдещи парични потоци).

В бюджета бе предвидено и да изплаща предсрочно задължения или да поема такива, които да изплати още в рамките на календарната година.

2542 лв. на месец нужни за четиричленно семейство

2542 лв. на месец нужни за четиричленно семейство

С около 25 лв. се е покачила издръжката на живота