От януари до сега износът на България за трети страни се увеличава с 20.1%. Това показва статистика на Националния статистически институт (НСИ) за периода януари - март 2017 г. в сравнение със съответния период на предходната година.

Износът ни за трети страни възлиза на 4 243.3 млн. лева, а основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, Сърбия, бившата югославска република Македония и Руската федерация. Тези държави формират 52.9% от износа ни за трети страни.

За периода януари - март 2017 г. вносът на стоки от трети страни се увеличава с 41.8% в сравнение със съответния период на предходната година. Стойността на внесените стоки за този период е 5 158.3 млн. лева. Най-много стоки в България са внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. Само за месец март вносът на стоки от трети страни се е увеличил с 63.3% спрямо март минната година.

Данните на НСИ относно търговията на странта ни с трети страни и ЕС общо показват, че за периода януари - март 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 12 161.3 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 14.8%. За същия времеви интервал в страната са внесени стоки общо на стойност 13 927.7 млн. лв. или с 21.0% повече спрямо януари - март 2016 г.

Най-много търгуваме с Германия

Най-много търгуваме с Германия

След това се нареждат Италия и Румъния

ОТ друга статистика на НСИ от вчера, 9 май, стана ясно, че основните търговски партньори на България от държавите членки на ЕС са Германия, Италия, Румъния,Гърция, Франция и Белгия. Най-голям износ и внос на стоки страната ни осъществява с Германия. Данните са за периода януари - февруари 2017 г. спрямо същия интервал на 2016 г.