Програма за 300 мил. евро по плана "Юнкер" стартира Българската банка за развитие (ББР). Целта е търговските банки да могат да финансират предприятия с персонал до 3 000 души. Търговските банки ще получават финансов ресурс до 50 млн. евро.

Парите за схемата са осигурени съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на "Плана за инвестиции за Европа".

Инвестиционният план е приоритет на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Неговият фокус е насърчаването на инвестициите с цел да създаде работни места и растеж.

От Българска банка за развитие увериха, че банката има готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми.

По новата он-лендинг програма компаниите ще могат да кандидатстват за оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., рефинансиране на вече действащи кредити няма да се допуска. Крайният срок за погасяване на кредитите ще бъде до 2032 г.

Лихвите ще са 6M EURIBOR+ надбавка от 2 до 4%, което включва и финансовото предимство от 35 базисни точки, осигурено по финансирането от Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Предложението за новата програма е изпратено до всички търговски банки, те трябва да заявят интерес за участие до края на месеца.