Във връзка с честването на 20-годишния си юбилей, който ще бъде отбелязан през 2019 година, Българската банка за развитие планира ребрандиране и обновяване на корпоративната си визия.

За целта е обявен открит конкурс за създаването на нови графични знаци (логотип), представящи единната визия на Групата на ББР, включваща банката и трите й дъщерни дружества - Националният гаранционен фонд, Микрофинансиращата институция "Джобс" и Фондът за капиталови инвестиции, който ще стартира в началото на 2019 година.

В конкурса могат да вземат участие криейтив агенции, както и индивидуални дизайнери. Срокът за изпращане на предложенията е до 3 декември, а жури ще определи трите най-добри предложения, за които е предвиден награден фонд.

Създаването на нова, единна визия на Групата на Българската банка за развитие кореспондира с темпа на развитие на финансовата институция, чиято мисия е да бъде партньор на бизнеса в неговия растеж, да допринесе за конкурентоспособността му в бъдеще и да спомогне за изграждането на екосистема, която благоприятства предприемачеството.

Българската банка за развитие е създадена през 1999 г. и е 99,9% собственост на българската държава. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори.

Основен фокус в дейността й са инвестициите в ключови сектори на българската икономика - микро-, малки и средни компании, енергийна ефективност, земеделие, градска инфраструктура и общини, проекти с национално и регионално значение.

Повече подробности за конкурса за нова корпоративна визия на ББР може да откриете на: http://www.bbr.bg/bg/n/bylgarskata-banka-za-razvitie-objavjava-konkurs-za-nova-korporativna-vizija