Българска банка за развитие (ББР) разплати над 62 млн. лв. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Траншът е бил направен само за месец април. Така общата сума на разплатените средства от началото на годината до края на април е 226 315 090,76 лв.

От стартирането на програмата до 30 април тази година ББР е сключила 2 022 договора за целево финансиране и общо 3 524 анекси към тях.

Общият размер на усвоените средства са над 621 млн. лв., а поетият ангажимент от финансовата институция по програмата до момента е над 1,194 млрд. лв.