Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с предложения по важни за бизнеса теми до министъра на икономиката. Те са във връзка с работата на Националния икономически съвет, който ще заседава днес.

Председателят на АИКБ Васил Велев предлага проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата и структурата и организацията на работната заплата. Става въпрос за заплатата, приета с постановление от 17 януари 2007 година. Касае се за отмяна на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Мотивите са, че с предлаганото преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители. От АИКБ уточняват, че за тях такава промяна е в сила повече от 2 години и наетите по трудово правоотношение работници или служители, както и в необоснованото различие във възнаграждението на лица, извършващи еднаква дейност, но с различен по продължителност трудов стаж.

Представителите на бизнеса смятат, че с приемането на предложението за преструктуриране на работната заплата и за работещите по трудово правоотношение, ще се премахне дискриминационната по отношение на хората с по-малък трудов стаж уредба, която облагодетелства по-продължително работещите им колеги.

Според Васил Велев измененията няма да ограничат права на лицата, доколкото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намален с приемането им.

Смята се също, че ако измененията бъдат приети, освен, че ще се премахне алгоритъм без аналог в европейските страни, ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители, чието наемане в момента се възпрепятства от по-високите разходи за труд, които от своя страна са икономически необосновани. Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, подчертават още от АИКБ.

Друго предложение е Националният икономически съвет да изслуша нарочен доклад от социалния министър за проблемите пред трудовата имиграция в България. Бизнесът иска да чуе какви действия ще предприеме страната ни, за да облекчи достъпа на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни до българския пазар на труда.