В края на ноември 2014 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 53,567 млрд. лева (68% от БВП). Годишният им темп на намаление е с 4,6 % (спрямо ноември 2013-а) след годишен ръст с 6,2 % през октомври. Това сочат публикуваните днес данни на Българската народна банка, цитирани от Money.bg.

От БНБ посочват, че това понижение се дължи на изключването на КТБ от паричната статистика за ноември 2014-а година. За сравнение, без данните за КТБ, на годишна основа депозитите на неправителствения сектор нарастват с 5,3 %.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 14,988 млрд. лева (19 % от БВП) в края на ноември, намалявайки на годишна база с 3,8 % след повишение с 6,2 % през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се понижават с 19,4 % на годишна база след понижение с 10 % през октомври, като в края на ноември достигат 3,036 млрд. лева (3,9 % от БВП).

В края на ноември депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 35,544 млрд. лева (45,2 % от БВП), като се понижават с 3,4 % спрямо същия месец на миналата година и след годишен ръст от 7,8 % през октомври 2014-а година.

Кредитите за неправителствения сектор в края на ноември са в размер на 50,45 млрд. лева (64,1 % от БВП) при кредити за 55,983 млрд. лева към края на октомври 2014-а година (71,1 % от БВП), като намаляват на годишна база със 7,4 % (спрямо ноември 2013-а) след повишение с 2,3 % през предходния месец на настоящата година. Годишното намаление се дължи на изключването на КТБ от паричната статистика през ноември 2014-а година (за сравнение, без данните за КТБ, кредитите на неправителствения сектор нарастват с 1,1 % на годишна база), отчита БНБ.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия намаляват през ноември с 11,5 % на годишна база след повишение с 3 % през октомври и в края на единадесетия месец на годината достигат 30,975 млрд. лева (39,3 % от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 18,496 млрд. лева (23,5 % от БВП) в края на ноември 2014-а, като спрямо същия месец на 2013-а година те намаляват с 0,01 % след повишение с 0,01 % през октомври.