Правителството одобри допълнителни разходи в размер 12 225 446 лева за предотвратяване и овладяване на последиците от бедствия.

Средствата са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. в частта на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С постановлението се осигурят средства за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения, за неотложно възстановяване на инфраструктурни обекти и за възстановителна помощ на пострадали от бедствия граждани.