Декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца вече е достъпна в интернет-страницата на НАП www.nap.bg в рубриката „данъци", подрубриката „документи за изтегляне - декларации за физически лица".

Точният адрес е http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=1713.

Тази година българските родители, които работят само на трудов договор могат да ползват данъчното облекчение за деца (т.нар. семейно подоходно облагане) без да подават декларации за облагане на доходите пред НАП.

Преференцията може да се ползва чрез работодателя, а не задължително с подаване на декларация пред НАП.

За да стане това е достатъчно в периода от 30 ноември до 31 декември тази година родителите да подадат декларацията за данъчното облекчение и декларация, с която другия родител се отказва от правото за ползване на данъчното облекчение пред счетоводителите си във фирмата, в която работят.

До края на януари 2008 г. работодателят ще преизчисли дължимия данък и ще възстанови сумата за данъчното облекчение.

Подаването на годишна декларация за доходите през 2008 г. остава задължително за онези клиенти на НАП, които освен доходи по трудов договор, имат и други източници на доход - например хонорари.

НАП започва и специална информационна кампания, за да разясни на клиентите си реда, по който ще се ползват данъчните облекчения чрез работодател.