Фонд на фондовете съобщава, че девет банки имат желание да отпускат антикризисни кредити на малки и средни предприятия, гарантирани от Фонда на фондовете (ФнФ) в отговор на икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19.

До крайния срок на 17 юли 2020 г. заявления са подали Българо-американската кредитна банка, Обединена българска банка, Юробанк България, УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Токуда банк, Банка ДСК, Търговска банка АД и Райфайзенбанк. Право да кандидатстват за партньорство имаха всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за предоставяне на заеми.

Според Фонд на фондовете общият финансов ресурс за гаранции, заявен от банките кандидати, надхвърля бюджета от близо 158 млн. лв., определен от ФнФ за този финансов инструмент.

"До края на този месец ще бъде готов списъкът с потенциални банки партньори, които са допустими да подпишат гаранционно споразумение. Целта е новата "Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19" да бъде достъпна за крайни получатели през септември 2020-а", съобщават от Фонд на фондовете.

Увеличават капитала на Фонда на фондовете с 375 000 лв.

Увеличават капитала на Фонда на фондовете с 375 000 лв.

Чрез издаване на поименни акции с номинална стойност 1 лев.

Чрез новия си гаранционен продукт ФнФ ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата тежка ситуация. "По този начин ще се улесни достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея", твърдят от Фонда.

ФнФ предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. В структурата на продукта се предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятията, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си.

Инструментът "Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19" е финансиран със средства от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014 - 2020 г.

За момента няма яснота дали и в какво съотношение тези заеми, гарантирани от ФнФ, могат да се комбинират с други антикризисни мерки - заемите, гарантирани от Българската банка за развитие, правителствената мярка 60/40 или 80/20 и възможностите за мораториум (отлагане) на плащанията по банкови кредити, които бяха удължени до март 2021-а.