Вместо да се доближават до средноевропейските, доходите у нас се отдалечават. Това стана ясно от думите на съветника на Европейската комисия Георги Янакиев, цитиран от БНР, на дискусия за Европейския стълб на социалните права.

Провеждат се консултации, чиято цел е да бъдат оценени социалните политики в Европейския съюз. Те са предизвикани от необходимостта да бъдат обмислени новите тенденции в моделите на работа в отношенията работодатели и наети.

Директорката на  Дирекция "Заетост и социални въпроси" към Европейската комисия Андриана Сукова обясни, че основните насоки, в които тече анализът, са свързани с ранните възможности и достъпа до пазара на труда, пенсионните реформи, минималните доходи и социалните помощи.

Янакиев изтъкна, че по-високите нива на безработицата сред младежите, демографските тенденции и преодоляването на неравенството между половете са предизвикателства за нашата страна. Предизвикателство е и трудовата дискриминация.

Експертите смятат, че има нужда от комбинация между грижите за семейството и работата. Подобряването на икономическото състояние и нивото на доходи в страните с по-изостанало развитие е сред фундаменталните цели на Евросъюза.

На консултациите ще бъдат събрани становища и ще бъдат отправени препоръки. След като бъдат обобщени, към Европейската комисия ще бъдат изпратени обратни предложения.