Комисията за финансов надзор, която проверяваше продажбата на двете цигарени фабрики - в Пловдив и в Стара Загора, приключи със заключение, че при търга са спазени формалните правила на борсата, но не е направено дастатъчно, за да се вземе най- добрата цена на двете фабрики, съобщава Радио Пловдив.

В решението на комисията се отбелязва, че продавачът - "Булгартабак Холдинг" АД и консорциум от консултанти, е предварително публично известен, което е в противоречие с принципа за анонимност на страните, характерен за обичайната борсова търговия.

Комисията счита, че при продажбата борсата не са били предприети необходимите действия, с които да се гарантира в достатъчна степен държавният интерес, а именно - осигуряването на максимална доходност от сделката.

Надзорът преценява, че не е отчетен и специфичният характер на сделката и не е предложен по-подходящ метод за извършване на продажбата. Във връзка с твърдението на борсата, че това не е приватизационна сделка, защото продава "Булгартабак Холдинг" АД, а не Агенцията за приватизация - не може да се сподели напълно, тъй като дяловете в други фабрики - Гоце Делчев, Пазарджик и т.н., са продавани на борсата с натрупване на оферти, отсичане на крайна цена и удовлетворяване на продажбата на възможно най-високата постигната по време на аукциона цена. Тогава продавачът сащо е "Булгартабак Холдинг" АД.

Комисията за финансов надзор ще запознае със становището си съответните държавни институции - Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, както и народните представители в икономическата комисия в Народното събрание.

Комисията за финансов надзор бе сигнализирана за нередности от неуспели в търга пловдивски бизнесмени Георги Гергов и Ветко Арабаджиев, които се оплакаха, че заради по-ранното затвяряне на борсата, не са успели да предложат по-висока цена за акция.

Така, според тях, държавата е загубила 5 милиона лева от пловдивската цигарена фабрика.