Европейската комисия прогнозира умерен икономически растеж и слабо подобрение на бюджетния дефицит на България през тази и през следващата година. Очакванията се посочват в т.нар. зимен доклад на комисията.

Според него рисковете за перспективите пред икономическия растеж на нашата страна са като цяло балансирани. От една страна, по-нататъшно засилване на износа и по-силен растеж на трудовата заетост могат да подхранят инвестициите и частното потребление повече от очакваното. Някои икономически сектори могат да получат по-силна от прогнозираното подкрепа от ниските лихвени проценти и от падащите цени на петрола.

От друга страна обаче, геополитическата несигурност и евентуална икономическа стагнация в основните търговски партньори биха могли да доведат до засилване на рисковете по отношение на експорта и производствения растеж с оглед на високото ниво на отвореност на икономика на България, допълни ЕК.

Реалният БВП на нашата страна е нараснал с 2,2% през 2015-а година благодарение най-вече на добрия износ и на падащите петролни цени. За настоящата година обаче се очаква забавяне на растежа на българската икономика до 1,5%, тъй като ще има отслабване на позитивния тласък,. Той ще се дължи на редица фактори, в т.ч. на усвояваните средства по европейските програми, съобщава БНР. 

За 2017-а година Европейската комисия прогнозира ускоряване на растежа на БВП до 2,0%, тъй като очаква засилване на вътрешното потребление. Растежът на личното потребление се очаква да се засили от 0,7% през миналата година до 1,4% през тази и до 1,7% през 2017-а година. 

ЕК обаче отбеляза, че неблагоприятната бизнес среда и сдържаният приток на чуждестранни капитали се очаква да ограничат инвестиционния растеж в България през 2016-а/2017-а година, въпреки благоприятните финансови условия и нарастващото използване на капацитета на производствения сектор обратно към неговите исторически осреднени нива.

Публичните инвестиции се очаква да спаднат през 2016-а година със забавяне на изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕС, преди техният растеж да се възстанови през следващата година. 

Относно трудовия пазар Комисията очаква слабо подобрение на растежа на заетостта в нашата страна от 0,3% през 2015-а до 0,4% през 2016-а и до 0,5% през 2017-а година, главно благодарение на експортно-ориентираната индустрия.

Това, както и очакваното намаляване на работната сила поради застаряване на българската нация и емиграцията вероятно ще доведат до намаляване на равнището на безработицата до 9,4% през тази и до 8,8% през 2017-а година.