Министерство на финансите предлага законодателна инициатива за дублиране на част от правомощията, които има Изпълнителна агенция "Главна инспекция на труда" (ИА ГИТ) с тези на Националната агенция на приходите (НАП).

Това ще даде възможност за по-голям капацитет на контрол според финансовия министърът на финансите Владислав Горанов на кръгла маса на тема "Превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България".

Горанов показва на БСП как се прави политически модел с 1 лев
Обновена

Горанов показва на БСП как се прави политически модел с 1 лев

И ГЕРБ можели да играят несистемно

Горанов обясни, че неформалната заетост има отношение както към фиска, така и към формирането на обществения договор за целия трудов живот и съществуване.

По думите на финансовия министър некоректно формираните трудови отношения водят след себе си некоректни формирани осигурителни и социални отношения в обществото. От финансовото ведомство винаги са се включвали в инициативите в социалния сектор и щели да продължат отново да го правят.

Независимо от много добрите резултати и постижения, има още много върху какво да се работи, предупреди финансовият министър. Той увери, че политиката на финансовото министерство и НАП ще бъде насочена върху това да покажат решителност и ще бъдат безпощадни към всички тези, които си мислят, че може да се прави бизнес по недеклариран начин.

От своя страна социалният министър Бисер Петков допълни, че недекларирания труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. За него най-яркото проявление са трудовите злополуки, въздействия върху данъчно-осигурителната система на страната, занижаване качеството на работните места, негативни последици в човешките взаимоотношения и нелоялна конкунренция между предприятията.

Може да се очкава с оптимизъм на старитането на Европейския орган на труда през следващата седмица на 13 юни, който ще спомогне за борбата срещу недекларирания труд.

По данни на международната организация на труда делът на лицата на неформалата заетост е в България е 15.9% при средно равнище за ЕС - 16.3%. Това се дължало на множество фактори на социалните партньори и законодателни промени, отчете социалният министър.

Петков се надява, че съвместните усилия ще осигурят по-голяма защита на работещите.

53% от българите не се отопляват, пенсиите стигат за 2 филии хляб на ден

53% от българите не се отопляват, пенсиите стигат за 2 филии хляб на ден

Няма инвестиции, има корупция, нашите искат да откраднат всичко, коментира Мика Зайкова

Само около 25% от икономиката може да бъде дефинирана като сива, това обаче като проценти от брутния продукт се равнява на около 27-28 млрд. лева. Данните представи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Делът на неформалната заетост в България е малко под 16%. Процентът е по-нисък с 38% спрямо Полша, с 29% спрямо Румъния и със Словакия с около 17%. В световен план 15.7% от наетите в стандартна заетост заемат неформални работни места. Като цяло най-силно проявление на неформалната заетост има в селското стопанство, строителството и някои сектори на икономиката. Индустрията има най-малко недекларираната заетост - само 9%.

КНСБ искат да се въведат ваучери за услуги в дома, което би изкарало на светло тази заетост. Синдикалната организация настоява и за законодателни промени, тъй като ще бъде нужно да се повиши закрилата и защитата на хората, които сигнализират за недекларираната заетост.

Пламен Димитров настоя за съвместни усилия на всички институции в борбата срещу сивата икономика. Според него има разминавания в статистиката, тъй като няма точна дефиниция за неформалните работни места.

Той посочи като пример Европейската платформа за борба с недекларирания труд като ясно действие на европейско ниво. Миналата година КНСБ се опитали да провокират проекцията му на национално ниво, но такава платформа обаче все още нямало.

От КНСБ настояват да се разшири прозрачността на харчене на парите от работодателите. "Където има синдикалните организации и колективни договори, всичко е на масата", убеден е Пламен Димитров.