Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2015 г., също са длъжни да подават годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Това предупреждават от Националната агенция за приходите (НАП).

От приходната агенция обръщат внимание, че тези фирми попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите трябвало да декларират, че през предишната година не са имали дейност, както и че не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

Годишен отчет за дейността не се прилагал към тази декларация. Няколко са начините, по които фирмите могат да подадат декларациите си – в офисите на НАП по мястото на своята регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет. Това трябва да стане до 31 март, когато изтича срокът. В този срок трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след като се приспаднат направените авансови вноски.

1 % отстъпка от дължимия корпоративен данък получават фирмите, които изберат да подадат декларациите си по електронен път. Сумата обаче не може да надвишава 1000 лева. Данъчните подчертават, че отстъпката се ползва само в случай, че данъкът е внесен в срок до 31 март.

Задължението към хазната може да бъде платено във всяка банка. Вносителите попълват вносна бележка за плащане към бюджета. Плащането обаче може да бъде осъществено по интернет или чрез пощенски запис.

Тези, които не са подали декларации, подлежат на санкции. 500 лева е минималната глоба за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата, предупреждават още от Приходната агенция.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи по телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.