Министерството на финансите се съгласи изборът между държавното обществено осигуряване (ДОО) и частните пенсионни фондове да се извършва повече от един път. Това става ясно от публикуваните предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване и мотиви към тях, които са публикувани на сайта на ведомството.

На практика с новите предложения работещ, роден след 31 декември 1959 г. ще може многократно да избира дали да се осигурява изцяло чрез държавното осигуряване или вноските му да бъдат и в НОИ, и в частни пенсионни фондове.

Това е радикална промяна в позицията на ръководеното от Владислав Горанов ведомство.

Доскоро финансовият министър беше непреклонен по отношение на реформата, която бе приета в края на миналата година и предвиждаше единствено възможността за еднократен избор в живота между НОИ от една страна и НОИ и пенсионен фонд от друга.
Сега на всяка година осигурените ще могат да преценят дали да се осигуряват по едностълбовия (НОИ) или двустълбовия модел (НОИ + частен пенсионен фонд).

Припомняме, цялата осигурителна вноска за пенсии е в размер на 17.5% от възнаграждението по трудов договор за най-масовата трета категория труд. До преди последните промени за родените преди 1 януари 1960 цялата вноска отиваше в НОИ, а за тези от тази дата насам действаше разпределение на вноската от 12.5%, които отиваха в НОИ и 5% , които се разпределят за пенсионно-осигурителните компании.

С промени в закона за Сребърния фонд се приема, че партидите на хора решили изцяло да се осигуряват „държавно" отиват именно там. Ако осигуреният реши да се върне отново към двустълбовия модел, то партидата му от сребърния фонд ще отиде в избрания от него фонд.

Отпада и друго ключово изменение от тези приети в края на миналата година. Вече МФ смята за по-правилно хората първоначално да започнат осигуряване и в частен пенсионен фонд, и в НОИ - както е и в момента, а не само в НОИ по силата на приетите в края на миналата година поправки. В кой фонд да ще се осигуряват работниците те трябва да решат в рамките на три месеца.

Припомняме, че с измененията от декември се предвиждаше лицата, които сега започват своя трудов път първоначално да започват своето осигуряване изцяло в НОИ и ако до една година не изберат свой пенсионен фонд, то да останат в НОИ до края на стажа си.

В крайна сметка новите предложения, ако бъдат одобрени, почти изцяло ще заличат приетите набързо текстове в края на 2014.

Предлаганото от МФ ще залегне в започналите вече всеки вторник консултации на политическо ниво по пенсионната реформа.