Комисията за финансов надзор (КФН) публикува данни относно доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30 юни 2016 година до 29 юни 2018 година.

Данните сочат, че три от деветте универсални пенсионни фонда в България са постигнали доходност над средната за пазара за посочения период, пише money.bg.

Универсални фондове

УПФ "Съгласие", УПФ "ДСК-Родина" и "Ен Ен УПФ" са дружествата, чийто резултат надминава определената от надзора среднопретеглена доходност от 4.45%. Лидер е "Съгласие" с 5.48%, следван от "ДСК-Родина" с 5.36% и "Ен Ен" с 4.93%.

Снимка 369744

Източник: money.bg

От останалите дружества най-близко до средната линия е универсалният фонд на "Алианц България" с резултат от 4.30%, следван от "Доверие" с 3.98% и "ПОИ" с 3.61%. От КФН посочват, че нито едно от дружествата не попада под минимално определения праг на доходност от 1.45%.

КФН отчете: Българите не местят парите си за пенсия в държавата

КФН отчете: Българите не местят парите си за пенсия в държавата

12.7 млрд. лв. са активите на фондовете за допълнително осигуряване

Доброволни фондове

При доброволните пенсионни фондове средната доходност възлиза на 5.73%. Границата е видимо по-висока и това се дължи на по-голямата свобода за инвестиране на тези пенсионни схеми.

Снимка 369745

Източник: money.bg

Тук лидер отново е "Съгласие" със 7.06%, следван от "ДСК-Родина" със 6.49% и "ПОИ" със 6.44%. Над средната доходност постигат още "Доверие" със 6.22% и "Ен Ен" с 5.92%. Най-ниска доходност тук постига "Топлина" с резултат от 3.90%.

Професионални фондове

При тези фондове, където се осигуряват хората с първа и втора категория труд, средната доходност е почти същата като при универсалните - 4.47%. Над чертата застават фондовете на "ДСК-Родина" с 5.50, "Ен Ен" с 5.16%, "Доверие" с 4.96% и "Алианц България" с 4.52%.

Снимка 369743

Източник: money.bg