Депутатите приеха на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерски съвет. Народните представители гласуваха със 102 гласа "за", 43 гласа "против" и 21 гласа "въздържали се".

От ИТН дадоха заявка, че всички мерки трябва да бъдат преосмислени. Павела Митова изрично настоя това да се случи за намаленото ДДС за ресторантьори и кетъринг услуги. След като за лекарствата ДДС-то не е намалено, и Тошко Йорданов ще подкрепи идеята да се върне 20% ДДС за ресторантите.

Депутатът от ПП-ДБ Венеция Ангова призова депутатите да подкрепят допълнителни 8-9 мерки, които предлага правителството, за да може ако не мине 20% ДДС върху ресторантьорите, да се върнат средствата, дължими на държавата.

Христо Проданов заяви, че парламентарната група на БСП ще гласува "въздържали се" с аргумент, че се притесняват от текстовете за предложенията за неплащанe на сметки, когато няма издадени касови бележки. Това, ако бъде прието, ще създаде огромни проблеми - как ще се докаже, че не са ти донесли касова бележка, има много недобросъвестни хора, посочи Проданов. Иначе БСП между първо и второ четене ще подкрепят отпадането на 9% ДДС ставка за ресторантьорите и връщането на ставката на 20%.

От ГЕРБ също смятат, че заложените мерки няма да сработят и дадоха заявка за предложения между първо и второ четене.

Ресторантьорите обвиниха Асен Василев в лъжа

Ресторантьорите обвиниха Асен Василев в лъжа

Министърът на финансите подвеждал обществеността за фантомни срещи с бранша

В законопроекта предложенията за промени, свързани с привеждане на ДДС законодателството в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство, които се отнасят за:

1. Случаите на унищожаване или бракуване на стоки, при които не се извършва корекция на ползвания данъчен кредит;

2. Въвеждане на нов праг за регистрация в размер на 166 000 лв., с което се цели създаването на съвременен и опростен режим за малките предприятия в съответствие с Директива (ЕС) 2020/285, която ще се прилага от 01.01.2025 г.;

3. Предложения за промени, свързани с внедряване в Митническата информационна система за внасяне на функционалността за централизирано оформяне при внос, като е въведено отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки, и са регламентирани условията за прилагането и отчитането на ДДС.

Предложения за промени, свързани с осигуряване на правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане:

1. Които засягат лицата, неизпълнили задължението си да се регистрират по ЗДДС или да се регистрират в предвидения срок, да начислят дължимия ДДС за извършените облагаеми доставки през периода, когато са били длъжни, но не са били регистрирани по този закон, чрез издаване на 2. Данъчен документ, с оглед на което ще се предостави право на данъчен кредит на получателя по доставката;

3. Въвеждане на възможност получателят по доставка да не заплати стойността на същата, когато доставчикът не издаде касова бележка и др.

Предложения за промени, свързани с прецизиране на разпоредби, включително и във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона:

1. Когато лицата, които са избрали да използват в търговския си обект софтуер, включен в списъка, поддържан от НАП, да могат в този обет да регистрират и отчитат продажбите на стоки или услуги чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид и автоматично предоставен на електронен адрес на получателя, по ред и начин, определени в наредбата, издавана от министъра на финансите;

2. По отношение на предоставеното допълнително обезпечение към направеното вече годишно обезпечение от лицата, търгуващи с течни горива са направени прецизиращи текстове; предложения за удължаване до 30 юни 2024 г. на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно, и удължаване до 31 декември 2024 г. на срока за прилагане на намалена ставка на ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги; предложения за промени в административно-наказателните разпоредби;

3. Актуализиране на размерите на налаганите глоби и санкции при неиздаване на касова бележка.

Заведенията твърдят, че са внесли 132 млн. лв. данък повече с намаленото ДДС

Заведенията твърдят, че са внесли 132 млн. лв. данък повече с намаленото ДДС

Браншът се оплаква от организирана атака на НАП с изопачени данни