Бюрата по труда вече приемат заявки за компенсация на работници, преминали на половин работен ден от секторите индустрия и услуги.

В рамките на 4 месеца през тази година държавата ще плаща по 120 лв. компенсация месечно на всеки работник, който отговаря на условията.

Предвидени са 3 млн. лв. Парите ще стигнат 6250 души, съобщи БНР.

Работниците и служителите трябва да попълнят декларации по образец и да ги представят на своя работодател.

До 27 януари работодателят трябва да представи комплект от документи в бюрото по труда по месторабота на хората.
Подробна информация може да бъде получена в бюрата по труда в страната и на интернет страницата на агенцията по заетостта.