Под 1% паднаха лихвите по левовите депозити на гражданите. Това става за първи път, като през месец май са средно 0,97%, при 1,17% за април, уточнява Стандарт, позовавайки се на данни от БНБ.

Лихвите по влоговете на домакинствата в евро са трайно под 1%, като за май намаляват до 0,7%, според статистиката на БНБ. Като някои банки дават годишни лихви от 0,05% по влогове в евро и 0,01% по тези в долари.

Лихвите по левовите депозити на бизнеса също падат - средно до 0,29%, но по тези в евро се отчита ръст от 0,44% за април на 0,68% за месец май.

Лихвите по малките заеми за бизнеса в размер до 1 млн. евро през месец май се увеличават. Така въпреки падащите лихви по депозитите взимането на малки заеми от страна на бизнеса се оскъпява. Лихвите по малките бизнес кредити, договорени в левове, нарастват от 4,91% през април на 4,98% през май.

А при заемите, договорени в евро, увеличението е по-голямо - от 4,50% на 5,06%. Като лихвите по малките заеми за бизнеса се увеличават за втори пореден месец.

При големите кредити за бизнеса обаче се отчита рязко намаление на лихвите. При заемите в размер над 1 млн. евро, които са договорени в левове, има понижение на лихвите от 5,51% през април на 3,60% за месец май.

Големите кредити в евро също имат намаление на лихвите от 6,62% на 4,86%, показват данните на БНБ.

Подобно е положението и при кредитите за гражданите. При потребителските заеми, които обикновено са по-малки по-размер, се отчита повишаване на лихвите, докато при ипотечните, които по принцип са за по-големи суми, лихвите намаляват.

Годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвите включва и всички такси и комисиони, за левовите потребителски заеми нараства от 10,88% през април на 10,96% за май.

При потребителските заеми в евро годишният процент на разходите се вдига от 7,84% на 8,24%. Както и при малките кредитите за бизнеса, потребителските заеми поскъпват за втори пореден месец. При ипотечните заеми обаче ГПР пада, като при левовите намалението е от 5,57% за април на 5,47% за май, а за договорените в евро - от 6,17% на 6,12%.