Общо 1 005 760 лева от неплатени глоби към различни институции събра НАП - Добрич от началото на годината, съобщава БНТ по данни на Красимир Павлов, главен експерт в звено "Комуникации" към ТД на НАП - Добрич.

Става въпрос за глоби на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, Агенция "Митници" и др.

562 000 лева данъчните са събрали за Министерството на околната среда и водите. Над 198 000 лева пък са събраните просрочени глоби на КАТ и други органи на МВР. До края на септември са събрани и 63 336 лева от неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени в законния срок по сметките на съдебните органи.

От Агенцията по приходите в Добрич препоръчват на фирмите или физическите лица периодично да проверяват онлайн за задължения към НАП, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП.

От НАП подновиха изпращането на писма до длъжници

От НАП подновиха изпращането на писма до длъжници

Текстовете на писмата са различни

От Агенция съветват всеки, който има просрочени задължения, да ги внесе доброволно в определените срокове, за да се избегне налагането на принудителни мерки за събирането им.

Всеки гражданин или представител на фирма, който поиска издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към приходната агенция, се проверява за това дали не дължи някаква глоба, посочват от НАП и допълват, че ако клиентът има такава, тя се вписва в документа.

От НАП напомнят, че удостоверения за платени данъци се изискват при участие в обществени поръчки, при банкови кредити, при издаването на лицензи и разрешения и други.