Депозитите на домакинствата в края на декември миналата година възлизат на над 42,5 млрд. лева. Това сочат данни на БНБ, публикувани на сайта на централната банка. Спестяванията на домакинствата се равняват на 48,8 % от Брутния вътрешен продукт (БВП).  

Спрямо същия месец на 2014-а година депозитите се увеличават с 8.5 %. Годишното нарастване през ноември 2015-а г. е 17.6 %.

Кредитите на домакинствата възлизат на малко над 18 млрд. лева или близо 20 % от БВП. Отчита се намаление с 1,3 % спрямо 2014-а година. От БНБ отбелязват, че спадът е във всички сегменти, включително при жилищното кредитиране. То се счита за най-нискорисково за банките. Спадът на лихвите при него е по-сериозен.

Депозитите на неправителствения сектор в края на декември миналата година са 63.726 млрд. лв. или 73 % от БВП.