Над 555 000 са подадените годишни данъчни декларации за облагане на доходите до момента, съобщават от Национална агенция за приходите.

Над 80% от получените формуляри са изпратени онлайн.

Близо 56 000 са декларациите, подадени от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци. За тях крайният срок за деклариране на доходите е 30 юни. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, трябва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък до 1 юни.

До края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация те подават и декларация образец №6 с общия размер на дължимите осигурителни вноски за 2019 г.

От НАП припомнят, че до 30 юни беше удължен и срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета се извършват онлайн чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код на НАП или електронен подпис.