Приходи в размер 812 820 804,60 лева е събрала Агенция "Митници" в периода 1-31 юли.

Тези приходи са с 11 % повече от заложените 732 717 588, 48 лева и обединяват постъпленията от мита, ДДС при внос и акциз.

За същия период през миналата година са събрани около 627 милиона лева, се посочва в ежемесечния доклад на агенцията.

През юли 2008 година от мита при внос са събрани над 25 милиона лева, при заложени 18,713 милиона.
От ДДС при внос за постъпили над 430 милиона (при заложени 376 милиона).

Преизпълнение от шест процента има при акцизите, където са събрани 357,697 милиона при заложени 337,707 милиона.
Големият дял от приходите от акциз се пада на приходи при сделки в страната - почти 355 милиона, докато от акциз при внос са получени малко над 3 милиона.

През месец юли 2008 г. митническите органи са съставили общо 598 броя акта за установяване на административни нарушения, като най-голям дял имат митническите нарушения - 407 броя, 170 са нарушенията на Закона за акцизите и данъчните складове, а 21 са валутните нарушения.