Отпускат се допълнителни 22 880 400 лв. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала "Хемус". Това съобщават от Правителствената информационна служба. Средствата представляват допълнителни разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

От "Дондуков 1" подчертават, че завършването на "Хемус" е един от основните приоритети в програмата на правителството. То е ключов проект за развитието на Северна България.

Магистралата трябва да свързва столицата с пристанище Варна. То е с определящо място в Черноморската икономическа зона.

Трасето на аутобана е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново.

Около 420 км е очакваната дължина на магистралата. Около 240 км е неизградената част. Доизграждането на "Хемус" ще изиграе изключително важна роля при изпълнението на Националната програма за развитие на България 2020, според Стратегията за развитие на пътната инфраструктура у нас 2016-2022 година.

От правителството подчертават, че с проекта ефективно ще се модернизира и развие транспортната инфраструктура. Той особено ще допринесе за развитието на пристанище Варна.

Фокусът е поставен върху модернизацията и развитието на пътна и логистична инфраструктура, които са част от европейските транспортни коридори. Това е направено с цел нашата транспортна система да се интегрира в европейската.

Доизграждането на "Хемус" има изключително значение за икономическото и социалното развитие. От "Дондуков 1" смятат, че то ще стимулира заетостта и ще създаде икономически растеж. Това ще стане като се осигури ефективен достъп и подобрени връзки в рамките на България и през нейните граници. Ще бъде подобрено социалното и териториално сближаване, ще се повиши безопасността на участниците в движението и ще се намали времето при трансгранични и междуградски пътувания.