Фалшиви образци на годишните отчети за дейността се появиха в интернет.

Това установи проверка на служители на НАП и Националния статистически институт. Върху недействителните документи са поставени дори и логата на двете институции.

Във фалшивите варианти на годишни отчети за дейността на дружествата липсват редове и клетки, които фирмите са длъжни да попълват в оригиналните образци.

От НАП и НСИ напомнят, че вариантите за изготвяне и подаване на годишните отчети за дейността са два.

Първият е онлайн чрез електронната система „Бизнес статистика" на НСИ или на хартия чрез изтегляне на формулярите от интернет страниците на институциите - www.nsi.bg и www.nap.bg.

От Агенцията допълват, че от тази година фирмите могат да избират на кое от двете места да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са две - по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП, пощенските станции или по пощата с обратна разписка.

Обменът на информация става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите ще могат да го направят или в НАП или в НСИ. Това ще спести време и средства на дружествата.

Промените са направени, за да се преустанови практиката дружествата да предоставят една и съща финансова информация и пред НАП, и пред НСИ.

Повече информация и консултации може да се получи от кол центъра на НАП - 0700 18 700, на цената на един разговор и в Националния статистически институт на телефон 02/9857 160.