Над 4814 души са имали през 2008 г. доходи над 50 хиляди лева извън заплати.

Всички те ще бъдат проверени, за да се установи дали е трябвало да се регистрират по ДДС, обявиха от данъчната агенция.

Според изискванията, всяко физическо лице, което е получило повече от 50 хиляди лева доход извън заплата, трябва да се регистрира по ДДС в 14-дневен срок от надвишаването на сумата.

Общата сума, която са получили тези хора през 2008 г. е над един милиард и сто милиона лева. Проверките ще изследват дали доходите на тези лица са облагаем оборот по смисъла на Закона за ДДС, както и дали всички те са извършвали независима икономическа дейност.

В облагаемия оборот попадат хонорари, консултантски възнаграждения, доходи от наем на недвижимо имущество и други.

Всеки гражданин, който е пропуснал да направи регистрацията сам, ще бъде служебно регистриран от инспекторите на НАП.
Освен това ще му бъде  възложена ревизия, която да определи сумата на неначисления ДДС заедно с всички лихви за периода до момента.

По данни на НАП заради извършени преди година две ревизии на физически лица, те са обявили доход по средно 17 млн. лв. всяко или общо близо 34 млн. лв.

Двамата са предприели стъпки за регистрация по ДДС веднага след приключването на ревизиите.
От вчера Териториалната дирекция на НАП София е започнала проверки на 27 физически лица за регистрация по ДДС, съобщават още от приходното ведомство.

„Проверката не е самоцелна. Идеята не е да търсим само неначислен ДДС за минали периоди, а да направим така, че законът да се спазва за в бъдеще", коментира по този повод изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.