11 600 фирми в страната са получили предупредителни писма от Националната агенция за приходите за нелогично високи материални запаси.

Средствата са на обща стойност над 9 млрд. лв.

От НАП уточняват, че материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад стоки, материали или продукция.

От Приходната агенция посочват, че всички дружества в извадката поддържат материални запаси на значителна стойност в продължение на години, което противоречи на икономическата логика.

Според тях е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини.

Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции до края на годината, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за тази година. Сред наличните стоки има голямо разнообразие от облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други.

С определена категория от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации - проверка от НАП, при която се описва цялото налично количество на стоките. Ако бъдат установени несъответствия, ще започнат проверки и ревизии.

Заместник изпълнителният директор на Приходната агенция Георги Димов подчертава, че икономическата логика изключва трупането на материални запаси в продължение на години. По тази причина от НАП считат, че в част от случаите тези активи не съществуват, но без да са платени дължимите данъци. Преди да бъдат започнати контролните мерки обаче, се дава възможност за доброволна корекция.

Този подход е много по-ефективен и справедлив спрямо бизнеса, категоричен е Димов.