НАП започва ревизии на 50 производители и търговци със зърно и зърнени продукти, при които са установени сериозни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, информира БНР.

Ревизиите са в резултат на съвместните проверки на органите по приходите и Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ), които започнаха в средата на миналата година.

До края на 2009г. двете институции провериха 327 складови и производствени помещения на търговци на зърно и производители на зърнени продукти на територията на цялата страна.

По време на съвместните проверки органите на НАП и службата по зърното направиха пълна инвентаризация на наличните складови запаси и количествата от зърнените култури, описана в счетоводните документи на фирмите.

Беше проверено и съответствието между декларираните пред Националната служба за зърно и фураж количества произведени зърнени продукти с действителните в складовете.

Направени са проверки за издаването на задължителните първични счетоводни документи, данъчни документи и фискални касови бонове при покупко-продажбата на зърно и зърнени продукти.

Обект на наблюдение бяха и наличните количества от зърно и зърнени продукти, постъпващи и излизащи от складовете на производителите.

Освен за данъчни нарушения, органите по приходите са извършили проверка и за спазването на разпоредбите на осигурителното законодателство.