Информационната брошура "Пари в плик?" се разпространява в офиса на НАП в Русе. Това съобщиха от приходната агенция в крайдунавския град, предаде БТА.
В брошурата се обяснява, че "пари в плик" се прилага от работодатели, които изплащат част от възнагражденията на своите служители не по установения ред - по ведомост, с фиш или по банков път, а в брой или в плик, като тези суми не се завеждат  документално и не се декларират. Така те се превръщат в кражба, защото не се обявяват и за тях не се внасят задължителните осигурителни вноски и данъци.

Обратно на широко разпространеното мнение, че на работниците се "спестява" плащане, което отива в държавата, всъщност от тях се крадат права, които те да ползват в бъдеще. В действителност те получават по-ниски обезщетения при болест, майчинство, безработица, защото обявената заплата е много по-ниска от реалната. Плащането "в плик" не позволява на контролните органи да защитят интересите на работещите, когато те напуснат работодателя си и потърсят съдействие с надеждата, че след проверка загубените им права ще бъдат възстановени.

Брошурата се разпространява съвместно със Синдикалния регионален съюз на КТ "Подкрепа" и може да бъде получена в нейните информационни бюра "Достоен труд".