18 млрд. лв. са постъпили в Националната агенция за приходите към края на август.

От Приходната агенция поясняват, че това е с 2,1 милиарда лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Към 31 август данъчните приходи възлизат на общо 10,1 млрд. лв., включително 2,8 млрд. лв. данък върху доходите на физическите лица, 1,8 млрд. лв. корпоративни данъци и 5,4 млрд. лв. ДДС.

7,5 млрд. лв. пък е общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода. От тях 4,5 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 1,9 млрд. лв. - за здравноосигурителни вноски, и над 1 млрд. лв. - за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

2 млрд. лева повече са предвидените приходи в бюджета до края на годината

2 млрд. лева повече са предвидените приходи в бюджета до края на годината

Асен Василев: Предвидени са средства за евентуални нов вот за парламент

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък - близо 27%. От НАП съобщават, че приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 15%, а постъпленията от осигурителни вноски нарастват с почти 10% спрямо същия период на миналата година.

Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов посочва, че извън подобрените макроикономически тенденции се отчита и все по-добро доброволно деклариране и плащане от страна на бизнеса.