НДК ще бъде включено в забранителния списък за приватизация, обяви Симеон Дянков в отговор на депутатски въпрос за бъдещето на НДК след промяната на статута му.

Той поясни, че на последното правителствено заседание е представен проект за промени в приватизационния закон, които предвиждат включване на НДК в списъка на забранените за приватизация обекти.
„Гарантирам, че промяната в статута на НДК няма да доведе до промяна в предназначението на НДК", заяви Дянков.

Той защити правителственото решение за промяната на статута и изтъкна, че това е било наложително. „Какво е творческо-стопанско обединение. Според днешното законодателство не е ясно. Не е било ясно и в последните 20 години", изтъкна Дянков, аргументирайки необходимостта от смяната на статута на НДК.

За новия съвет на директорите вицепремиерът каза, че е съставен от хора с познания в културата, маркетинга, управлението на собствеността. Тяхната задача по думите на Дянков е да управляват НДК, а не да се отъждествяват с НДК.

По-късно в кулоарите на парламента Анотн Кутев обяви, че Дянков е излъгал, тъй като няма решение на кабинета за включването на НДК в забранителния списък.

Кутев информира, че в резултат на това БСП внасят законопроект, с който се вкарва двореца в този списък.

От стенограмата на правителственото заседание от 25 май обаче става ясно, че премиерът Борисов нарежда на главния секретар на МС да бъде подготвен законопроект за промяна на Закона за приватизацията, с който да се вкара НДК в забранителния списък.

По указания на Борисов този документ трябва да бъде приет от министрите на подпис, за да може максимално бързо да бъде придвижен към парламента.