С решение от днес на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете на основание чл.87, ал.5, във връзка с ал.8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност е дала разрешение на синдика на "Корпоративна търговска банка" АД, да стартира процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ "Виктория" ЕАД.

Това се посочва в съобщение на синдиците на КТБ.

До 21 юли 2017 г. е срокът за подаване на писма за интерес към придобиването на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ "Виктория" ЕАД.

С оглед гарантиране на прозрачност на процедурата по продажбата на ТБ "Виктория" ЕАД синдиците публикуват маркетинговия документ за инвестиционна възможност, заедно с придружително писмо към него. Маркетинговият документ се представя единствено с цел да информира потенциалните купувачи за съществуващата инвестиционна възможност.