Одобрени са допълнителни разходи по бюджета за Държавна агенция "Национална сигурност". Това стана с решение на Министерски съвет. По бюджета са одобрени допълнителни разходи в размер на 3 200 000 лв., както следва:

  •  за изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна агенция "Национална сигурност" за обмен на класифицирана информация в реално време - 1 200 000 лв.
  • за обезпечаване на Държавна агенция "Национална сигурност" с кадрови ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни и информационни системи, проучване, разработване и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за законно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства и др. - 2 000 000 лв.

Средствата сa за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики.

ДАНС: България продължава да е обект на разузнавателен интерес

ДАНС: България продължава да е обект на разузнавателен интерес

През 2021 г. има трикратно нарастване на миграционният натиск към страната ни