Финансова инжекция от над 1 млрд. лв. за малките и средни предприятия предстои през следващите няколко месеца до средата на годината. Средствата са по 7 различни процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и двете европрограми към МИР. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев пред БНР. Информация за изказването му беше разпространена от подопечното му министерство.

По думите на Пулев най-очакваната мярка по Плана по линия на ръководеното от него министерство е процедурата за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия, която е с бюджет от 200 млн. лв. "Имаме огромен интерес от страна на бизнеса към нея. С мярката ще помогнем на малкия и средния бизнес да произвеждат енергия за собствени нужни, не се предвижда енергията да се препродава. Общественото обсъждане на процедурата приключи с 120 въпроса, които ще бъдат отразени", уточни той. Пулев каза още, че срокът за кандидатстване ще бъде удължен от два на три месеца.

Облекчават процедурите по присъединяване за производители на ток от ВЕИ с мощност до 1 MW

Облекчават процедурите по присъединяване за производители на ток от ВЕИ с мощност до 1 MW

МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

"В момента тече процес на договаряне с одобрените 953 фирми по първата процедура от ПВУ - "Технологична модернизация". Още през март ще започват първите авансови плащания и средствата ще тръгнат към малките и средни предприятия, които са отговорили на критериите", посочи също Александър Пулев.

"Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи. Много е важно това послание да стигне до хората, до малките и средни предприятия. С екипа обиколихме всяка област в държавата. Тези средства са за компаниите във Видин, Велико Търново, Пазарджик, във всяка област. Не са за една клика от обичайно заподозрени", коментира той.

Пулев отбеляза, че с мобилните приемни в цялата страна е стигнала информацията за възможностите за кандидатстване на малкия и среден бизнес. "Активирахме всяка област и имаме одобрени проекти от цяла България. Планът за възстановяване е много важен инструмент за подкрепа на бизнеса, но не е единствен. Получихме одобрение на 10 от 10 европрограми за 20 млрд. по структурните фондове", заяви той. При встъпването на служебния кабинет в длъжност заварили 0 одобрени европрограми за 0 лв., подчерта Александър Пулев.

Над 2500 предприятия са кандидатствали за помощ по Плана за възстановяване

Над 2500 предприятия са кандидатствали за помощ по Плана за възстановяване

Най-много са кандидатите от София-град

Той отбеляза, че по линия на Министерството на иновациите и растежа са одобрени в Брюксел 2 програми - "Програма за конкурентоспособност и иновациите в предприятията" (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. и Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) с бюджет 2 млрд. лв. "ПНИИДИТ е интересна, важна и иновативна програма, която слага акцент на връзката между изследователски центрове, университети и бизнеса", обясни Пулев.

Той каза още, че България вече има стартъп-виза и ще може да се привличат инвеститори извън ЕС да развиват високи технологии в България, след 5 години неуспешни опити по въпроса на 4 правителства.

Министерството на иновациите и растежа ще издава Стартъп-визи

Министерството на иновациите и растежа ще издава Стартъп-визи

Тя ще позволява на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси