Стартъп-визи за високотехнологични и иновативни проекти ще издават от Министерството на иновациите и растежа, съобщиха от ведомството. От там уверяват, че подобна практика вече е установена в Нидерландия, Франция, Естония, Финландия и други страни.

Законът за чужденците в Република България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза. Предстои от ведомството да разработят специална наредба.

Приемането й е сред условията и реформите, които страната ни трябва да изпълни по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Най-много "златни паспорти" издадени 2016-2019 г.

Най-много "златни паспорти" издадени 2016-2019 г.

И към Янаки Стоилов е имало въпроси от страна на ДПС по темата

Документът, наречен Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект - (Стартъп-виза), бе приет на днешното заседание на Министерския съвет.

Според наредбата, Стартъп-визата ще позволява на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Важно е да се подчертае, че удостоверението не е тип виза за пребиваване в България, а само един от документите, които се изискват за издаване на разрешение за пребиваване в страната на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес в България.

Експертен съвет ще решава и ще предлага на министъра кой да получи този документ. Членове могат да са експерти от министерства, академичната общност, организациите на бизнеса и неправителствени организации, имащи пряко отношение към стартъп-компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране, като не се предвижда те да получават възнаграждение за участието си в Съвета.

Стартъп-визата ще е валидна първоначално за срок от една година, а след изпълнението на необходимите условия (заявителят да притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението) и бизнес-плана на заявителя, може да се удължи с още две години.

Времето за издаване на Стартъп-визата е 30 дни с опция, при нужда от набавяне на други документи, да се удължи до два месеца и половина. Ще може да се кандидатства на български или на английски езици, по електронен път, без събиране на такси.