Министърът на финансите Пламен Орешарски и държавният министър на финансите и промишлеността на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамад Бин Харбаш подписаха междуправителствена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, предаде БНР.

Спогодбата е предпоставка за облекчени от данъчна гледна точка възможности за осъществяване на стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.

Съгласно подписаната спогодба доходите от използване на имущество могат да се облагат в държавата, където се намира това имущество. Доходи от прехвърляне на имущество, с изключение на недвижимото имущество и имуществото на мястото на стопанска дейност, ще се облагат единствено в държавата, за която придобиващото лице е местно лице.

Доходи от международен, морски, речен, въздушен и автомобилен транспорт ще се облагат само в държавата, където се осъществява действителното управление на предприятието, което ги извършва.

Доходите, реализирани от трудови правоотношения, по правило се облагат в държавата, за която физическото лице, което ги е реализирало, е местно лице.

Спогодбата е добра стъпка за облекчаване на взаимоотношенията за представителите на бизнеса, отбеляза след подписване на документа финансовият министър Пламен Орешарски. Той каза, че се надява, че тази спогодба ще бъде последвана и от друга - за насърчаване на инвестициите.

По думите му, след подписването и на двете спогодби, ще се създадат значително по-благоприятни предпоставки за инвестиции между двете страни. Орешарски каза, че данъчната система в ОАЕ е изключително благоприятна.

Мислех, че ще впечатля с нашия корпоративен данък от 10 процента, но разбрах, че в ОАЕ той е 0 процента, каза Министърът.

Той добави, че ще се обменя опит и по отношение на данъчните ставки.

Мохамад Бин Харбаш отбеляза значението на подписаната спогодба и каза, че тя ще даде яснота на бизнеса за данъчната система, която е важна за неговото развитие. 

И двете страни играят важна роля в своите региони, подчерта той. На срещата са обсъдени и възможности за разширяване на сътрудничеството между двете страни. Броят на пребиваващите в ОАЕ български граждани надхвърля пет хиляди, каза министър Орешарски.