В края на февруари 2016 година брутният външен дълг на България е в размер на 33,8678 млрд. евро (73,1% от прогнозния БВП), като се понижава с 223,1 млн. евро (с 0,7%) спрямо края на предходната година, когато дългът беше в размер на 34,0909 млрд. евро (77,2% от БВП).

Спрямо първия месец на годината външният дълг през февруари е нараснал слабо с около 16 млн. евро, показват данни на Българската народна банка.

Дългосрочните задължения в края на февруари са в размер на 26,1103 млрд. евро (56,3% от БВП и 77,1% от брутния външен дълг), като намаляват с 98,1 млн. евро (понижение с 0,4%) спрямо края на 2015 година.

Краткосрочните задължения на България възлизат на 7,7575 млрд. евро (16,7% от БВП и 22,9% от брутния външен дълг), свивайки се с 125,1 млн. евро (понижение с 1,6%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7,8826 млрд. евро.

През втория месец на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 469,3 млн. евро (1,0% от БВП на страната) при плащания за 1,2571 млрд. евро (2,8% от БВП) година по-рано (през февруари 2015-а), съобщава БНР.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на февруари е в размер на 6,0194 млрд. евро, като намалява с 839,7 млн. евро (понижение с 12,2%) спрямо края на 2015 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 13% в края на февруари 2016 година, намалявайки с 1,3 процентни пункта спрямо януари и с 2,4 процентни пункта спрямо края на предходната година.