В размер на 63,581 млрд. лева възлизат депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система в края на април. Те представляват 70,1 % от Брутния вътрешен продукт (БВП).

С 8,6 % е годишното им увеличение. През март увеличението е било със 7,3 %. Това съобщава БНР, позовавайки се на данни от Българската народна банка (БНБ).

17,291 млрд. лева е размерът на депозитите на нефинансовите предприятия. Това прави 19,1 % от БВП. На годишна база повишението е с 12,1 %. През предходния месец то е било 10,9 %.

С 14,1% на годишна база нарастват депозитите на финансовите предприятия. През март те са се повишили със 7,3 %. Те достигат 3,054 млрд. лева или 3,4% от БВП.

43,237 млрд. лева е размерът на депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) през април. Сумата представлява 47,7% от БВП. Те са се увеличили с 6,9 % спрямо април 2015 г. Годишното увеличение през предишния месец е 6 %.

В размер на 49,310 млрд. лева (54,4% от БВП) са били кредитите на неправителствения сектор в края на април. За сравнение в края на март те са били 49,161 млрд. лева или 54,2% от БВП. Регистрира се намаляване на годишна база с 1,6 % спрямо април миналата година. Предишния месец понижението е било 2,1 %.

С 2,2 % е понижението на годишна база на кредитите на нефинансови предприятия, сочат още данните на БНБ. През март е отчетен спад от 2,7 %. Така в края на април те достигат 30,076 млрд. лева (33,2% от БВП).

17,998 млрд. лева е размерът на кредитите за домакинства и НТООД. Това прави 19,9 % от БВП. Спрямо миналия април те са намалели с 1,4 %. Предходния месец понижението на годишна база е 1,5 %.

Жилищните кредити в края на април са били 8,662 млрд. лева. На годишна база намалението е с 0,3 %, при годишно намаление с 0,5 % през март. Потребителските кредити пък възлизат на 7,196 млрд. лева. Нивата им са спаднали с 2,0 под тези за април миналата година. През март годишното намаление е 2,3 %.  

В размер на 1,237 млрд. лева (1,4% от БВП) възлизат предоставените на финансови предприятия кредити в края на април. На годишна база те са нараснали с 10,5 %. През март пък годишното повишение е било със 7,5 %.