След като магистратите от Върховния административен съд (ВАС) отмениха постановлението на Министерския съвет, с което бе определена минималната работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лева, последва и реакция от правителството. От правителството вече са публикували за обществено обсъждане нов проект на постановление със същия размер на минималната заплата - 460 лева.

Припомняме, Върховният административен съд (ВАС) отмени постановлението на Министерския съвет за минималната работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лева. Това стана след оспорване от страна на бизнеса - работодателите обжалваха решението, защото не е била спазена процедурата за консултиране.

ВАС отмени решението за 460 лева минимална работна заплата за 2017 г.

ВАС отмени решението за 460 лева минимална работна заплата за 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав

Преди да се приеме новият проект за минимална работна заплата от 460 лв., правителствтото трябва да спази процедурата - 30-дневен срок за обществено обсъждане на проекта.

Правителството аргументира проекта за минимална заплата от 460 лв. с това, че по този начин ще се мотивира работната сила да търси по-голяма заетост. Също така по този начин ще се намали рискът от бедност и ще се повиши потреблението, което ще бъде в полза на държавата.

В оценката на въздействието на новия проект е посочено, че страната ни е на последно място по размер на минималното работно възнаграждение в ЕС.

Там е посочено още, че ако не се повиши минималната работна заплата през тази година ще бъдат ощетени работниците, защото се повиши с 1% осигуровката за пенсия. Ако не се повиши МРЗ се очакват и по-малко приходи в бюджета.

С 50 лева ще "скача" минималната заплата всяка година

С 50 лева ще "скача" минималната заплата всяка година

Повишават вноската за фонд "Пенсии" на ДОО с 1% през 2018 г.

Повишаването на минималната работна заплата до 460 лв. ще засегне и бизнеса. Най-засегнати ще бъдат работодателите, които реализират ниска добавена стойност в икономическата си дейност.