Пенсиите и заплатите остават замразени до 2012 г.

За увеличение на доходите в обществения сектор, както и за осъвременяване на пенсии ще се мисли едва през 2013-та. Това стана ясно от одобрените от Кабинета основни бюджетни и икономически параметри за следващите три години.

Данъците също запазват нивата си през следващите три години.

Одобрената днес тригодишна бюджетна рамка може да се преразгледа ако приходите в хазната позволяват това.

Прогнозите на финансовото министерство са икономиката ни да излезе от кризата и догодина ръстът да е около 3,6 процента. А през 2013-та брутният ни вътрешен продукт да нараства с почти 5 пункта. Инфлацията догодина ще е 3.6%, а в края на тригодишния период - под 3 на сто.

Бюджетите за три години напред ще се готвят с дефицит, като догодина се залага преразход от около 2,5 на сто.

Постепенно свиване на разликата между приходите и разходите ще се гони през следващите години, като през 2012-та трябва да е около процент и половина дефицитът, а през 2013-та да достигне около 1 процент.