Според Камарата на автомобилните превозвачи в България един от начините, по който може да бъде подкрепен българския потребител и превозвач е въвеждането на отстъпки от тол таксите на база месечно изминатите километри. От Камарата вече са били предложили този вариант още на предишното ръководство на министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на транспорта и съобщенията (МТС), но тогава това предложение, според тях дори не било обсъдено, става ясно от разпространена официална позиция на Камарата.

Ако този механизъм бъде въведен това ще рефлектира пряко на цените в магазините, тъй като ще бъдат намалени транспортните разходи на превозвачите. Крайната цел на мярката е по-евтини стоки за българския гражданин. Според Камарата, България е единствената страна в ЕС, която не подкрепя транспортния си бранш в борбата с галопиращата инфлация и непрестанно покачващите се цени.

Предложението на браншовата асоциация е при изминати 3000 и повече километра по републиканската пътна мрежа да бъде въведена отстъпка върху платените тол такси от 20%. При 5000 км тя да е 40%, а при 7000 км. 60%. По този начин освен превозвачите мярката щяла да подпомогне пряко българския потребител.

Проучване на Камара на автомобилните превозвачи в България сред нейните членове показва, че сред запитаните превозвачи равен брой изминават над 7000 и под 3000 км месечно - 19%. 17 на сто от отговорилите посочват, че изминават между 5000 и 7000 км., а делът на тези, които изминават между 3000 и 5000 км., е 10%.

Превозвачите плащали три пъти повече при 50% скок на тол таксите

Превозвачите плащали три пъти повече при 50% скок на тол таксите

А българският гражданин все още не е усетил пълният ефект от това увеличение