Задължават всички търговци и институции, даващи билети срещу услугите си, да регистрират и отчитат продажбите си чрез фискален касов апарат. Това ще трябва да става от 21 юли, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП).

От агенцията поясняват, че касовите бележки ще са задължителни при продажбата например на билети за посещение на музей, спортни събития, концерти, за ползване на шезлонг, чадър на плажа и други.

Изискването се въвежда с последните промени в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувани миналата седмица в Държавен вестник.

Данъчните посочват, че изключение от новото правило ще се прави в случаите, когато става въпрос за продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт. Изключения ще се правят и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри.

От Приходната агенция обаче обръщат внимание, че билетите за транспорт или участие в хазартни игри трябва да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата. Освен това те трябва и да са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

От НАП припомнят, че досега всички търговци и институции, продаващи билети, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, не са били длъжни да ги регистрират и отчитат чрез фискален касов апарат.

Сега те разполагат с един месец от влизане в сила на промените в наредбата - до 21 юли, за да си закупят и регистрират в НАП своя касов апарат.