Разходите за възнаграждение за един отработен час са се увеличили с 8.2% в последните месеци на миналата година. Това стана ясно от анализ на Националния статистически институт (НСИ), направен за четвъртото тримесечие на 2016 година, спрямо същия период на 2015 година. Другите разходи на работодателите у нас за същия период са се покачили с 7%.

Така общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0% за посочения период. Най-голямо увеличение на разходите се наблюдава в сектора на услугите, където увеличението е с 9.4%.
За индустрията покачването на разходите на работодателите е с 8.1%, а най-малко е увеличението в строителството - 2.2%.

По икономичеси дейсности най-висок ръст на общите разходи за труд се наблюдава в сектора "Култура, спорт и развлечения", където увеличението е с 25.5%. Най-нисък ръст на разходите е регистриран в сектора "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 1.7%. Увеличение на разходите на работодателите с около 3% се регистрират и в секторите "образование" и "строителство".