За декември 2016 година средната заплата се е покачила с 8% спрямо 2015 г., достигайки 1 012 лв. Това посочва Националния статистически институт (НСИ) в статистика за последното тримесечие на 2016 г. 

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2016 г. НСИ отчита БВП от 25,8 млрд. лв., което означава, че на човек от населението се падат по 3 616 лв. от стойностния обем на показателя.

Според същата статистика за месеците октомври, ноември и декември миналата година разходите на работодателите у нас са се покачили с 8% спрямо същия период на 2015 г. Най-голямо е увеличението в сектора на услугите - 9.4%. В индустрията - 8.1%, в строителството - 2.2%.

23.5% от промишлените предприятия посочват недостиг на работна сила като фактор, затрудняващ дейността на предприятията. 

Относно заетостта, за четвъртото тримесечие на 2016 г. НСИ отчита, че общия брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е над 3 млн. Работещите мъже над 15 години са 1.612 млн., а жените - 1.393 млн. Статистика гласи, че средния дял на заетите лица над 15 години в България е 49.2%.

През последните 3 месеца на 2016 г. в България е имало близо 215 хиляди безработни, а коефициентът на безработица е бил 6.7%. Спрямо същия период на 2015 г. се наблюдава намаление на безработните с над 46 хиляди. Следователно коефициентът е намалял с 1.2%. От безработните у нас по-голяма част са мъжете - близо 120 хиляди или над 55% от всички безработни. Жените без работа са около 96 хиляди или 45% от всички в този показател.

За месец януари 2017 г. износът на България е в размер на 1,9 млрд. евро, което е равно на 3.9% от брутния вътрешен продукт на страната. Износът на страната ни се повишава с 255.6 млн. евро, което е 15.5% увеличение в сравнение с януари 2016 г.

Вносът в страната ни за януари 2017 г. е 2,053 млн. евро, което прави 4.2% от БВП. Вносът в страната ни бележи ръст с 403.3 млн. евро, или с 24.4% повече спрямо януари 2016 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната ни по предварителни данни се увеличават с 54 млн. евро за януари 2017 г.